nghi-dinh-ke-toan

Sửa Đổi Bổ Sung Nghị Định 123/2020 Và Nghị Định 15/2022

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022 nhằm sửa đổi bổ sung cho Nghị định 123/2020 về hoá đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022 về chính sách miễn, giảm thuế.

1. Sửa đổi bổ sung Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Căn cứ theo điều 1 của Nghị định 41/2022, chính phủ ban hành mẫu thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót mới theo Mẫu số 01/TB-HĐSS, thay thế cho mẫu số 01/TB-SSĐT của Nghị định 123. Đối với các công ty đã thực hiện việc xuất hoá đơn theo quy định tại Điều 2 Nghị định 41/2022 từ 1/2/2022 đến 20/6/2022 thì vẫn được giảm thuế GTGT và không phải điều chỉnh lại hoá đơn và không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hoá đơn.

Tải về Mẫu thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót tại đây.

MẪU SỐ 01/TB-HĐSS

2. Sửa đổi bổ sung Nghị định 15/2022

Theo Nghị định 15/2022 đã quy định về việc giảm 2% thuế suất thuế GTGT từ 1/2/2022 đến hết 31/12/2022 đối với các nhóm hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10% trừ một số hàng hoá, dịch vụ. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng nghị định này, nhiều doanh nghiệp đã phản ánh một số khó khăn như phải lập hoá đơn riêng cho hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng giảm, từ đó tăng chi phí sử dụng hóa đơn, chi phí thời gian,…Chính vì nguyên nhân này mà Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022 để sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ vướng mắc này, cụ thể trong điều 2 của nghị định có thông báo về việc bổ sung, sửa đổi khoản 4 Điều 1 của Nghị định 15/2022 như sau:

–   Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: khi bán hàng hoá, dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì hoá đơn GTGT phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hoá, dịch vụ theo quy định.

–   Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % thì trên hoá đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định.

Dễ hiểu là, doanh nghiệp có thể lập chung 1 hoá đơn đối với các loại sản phẩm áp dụng các mức thuế suất khác nhau từ 20/6.

3. Thời gian hiệu lực của Nghị định 41/2022

–    Nghị định 41/2022 có hiệu lực từ ngày ký ban hành là 20/6/2022

–    Trường hợp từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở kinh doanh đã thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định này thì vẫn được giảm thuế giá trị gia tăng và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

Trong kế toán, những nghị định, thông tư thường xuyên có những thay đổi, là kế toán viên, nếu bạn không chủ động cập nhật sẽ dẫn đến gặp sai sót trong quá trình làm việc. Nhưng với phần mềm kế toán, bạn sẽ không còn lo bị sót những quy định của chính phủ với đa dạng các tính năng nghiệp vụ kế toán vừa đơn giản, thông minh mà vừa an toàn. Hãy liên hệ chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn về phần mềm kế toán Aizen nhé!

  • Phone: 082-225-9095
  • Email: contact@htsolutions.vn
  • Địa chỉ: Tầng 4, Mitech Center, 75 đường 2/4, Phường Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà

Minh Châu. 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *