thong-tu-ke-toan

Tổng Hợp Các Luật, Nghị Định, Thông Tư Mới Nhất Về Kế Toán Đang Hiện Hành

THÔNG TƯ KẾ TOÁN

Để thuận tiện cho kế toán viên cập nhật đầy đủ các thông tư, nghị định, luật mới nhất về các nội dung liên quan đến nghiệp vụ kế toán, HTDS gửi đến các bạn nội dung tổng hợp như bên dưới.

1. Luật

2. Nghị định

3. Thông tư

 • Thông tư 26/2021/TT-BTC về hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (có hiệu lực từ 01/5/2021).
 • Thông tư 09/2021/TT-BTC về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán (có hiệu lực từ 01/4/2021).
 • Thông tư 8/2021/TT-BTC về chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ (có hiệu lực từ 01/4/2021).
 • Thông tư 25/2020/TT-NHNN về quy định Quy trình luân chuyển, kiểm soát, đối chiếu và tập hợp chứng từ kế toán trong hệ thống “Ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống” tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (có hiệu lực từ 23/01/2021).
 • Thông tư 78/2020/TT-BTC về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự (có hiệu lực từ 01/10/2020). 
 • Thông tư 67/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực từ 01/9/2020).
 • Thông tư 66/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp (có hiệu lực từ 01/9/2020). 
 • Thông tư 40/2020/TT-BTC về hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toánNghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập (có hiệu lực từ 01/07/2020). 
 • Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi chế độ báo cáo tại Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (có hiệu lực từ 01/07/2020). 
 • Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực từ 15/5/2020). 
 • Thông tư 31/2019/TT-NHNN quy định về hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô (có hiệu lực từ 01/3/2020). 
 • Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (có hiệu lực từ 01/1/2020). 
 • Thông tư 70/2019/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã (có hiệu lực từ 01/1/2020). 
 • Thông tư 70/2019/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã (có hiệu lực từ 01/1/2020). 
 • Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 292/2016/TT-BTC về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (có hiệu lực từ 01/1/2020). 
 • Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (có hiệu lực từ 15/02/2019). 
 • Thông tư 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia (có hiệu lực từ 09/01/2019). 

Nguồn tham khảo: Thư viện pháp luật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *