nha-may-thong-minh-smart-factory

Nhà máy thông minh (Smart Factory) là gì? Các tính năng và lợi ích của Smart Factory

Vào những năm của thế kỷ thứ 18, hoạt động sản xuất đã bắt đầu gắn liền với các cuộc cách mạng công nghiệp: 1.0 – dựa trên năng lượng hơi nước; 2.0 – dựa trên năng lượng điện; 3.0 – dựa vào công nghệ điện tử và IT. Mãi cho đến khi cuộc cách …

Nhà máy thông minh (Smart Factory) là gì? Các tính năng và lợi ích của Smart Factory Read More »