Quản lý chấm công - tính lương

Đảm bảo độ chính xác, công bằng và minh bạch
  • Khai báo linh hoạt và chính xác thời gian làm việc theo ca, kíp, … và ngày nghỉ (phù hợp cho cả khối văn phòng và nhà máy – khu chế xuất cần quản lý công nhân)
  • Cập nhật dữ liệu từ máy chấm công: tương thích với nhiều loại máy (vân tay/thẻ từ…)
  • Dễ dàng lập các bản báo cáo tiền lương. Người dùng có thể thay đổi công thức tính lương phù hợp theo quy định của mỗi doanh nghiệp
  • Quản lý và hệ thống hóa chính sách lương thưởng, nghỉ phép, phúc lợi, bảo hiểm, thuế…
IHRM payroll screen