bang-can-doi-ke-toan

Tổng Hợp Những Sai Sót Thường Gặp Khi Lập Bảng Cân Đối Kế Toán

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính doanh nghiệp tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định (thời điểm lập báo cáo). Thông qua bảng cân đối kế toán, người quản lý có thể xem xét quan hệ cân đối từng bộ phận vốn và nguồn vốn cũng như các mối liên hệ khác, từ đó nắm được hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp trong một chu kỳ kinh tế. 

Dưới đây là những sai sót thường gặp khi lập bảng cân đối kế toán mà HT Dynamic Solutions muốn chia sẻ với các bạn đang là kế toán viên, cùng tìm hiểu ngay nhé.

MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Sai sót về hình thức bảng cân đối kế toán

–   Viết sai đơn vị tính: Theo luật kế toán và các thông tư hiện hành, bảng cân đối kế toán phải để đơn vị tính là đồng Việt Nam. Nếu doanh nghiệp để đơn vị tính là nghìn đồng sẽ không được chấp thuận.

–   Thiếu chữ ký: Bảng cân đối kế toán trước khi nộp và công bố phải có đầy đủ chữ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng và Người lập đơn.

–   Sai thời gian: Thông thường nếu không có điều chỉnh thì thời gian lập bảng cân đối kế toán là ngày kết thúc năm tài chính. Nếu có sự điều chỉnh của kiểm toán thì kế toán viên cần điều chỉnh lại thời gian hợp lý.

2. Sai sót về nội dung bảng cân đối kế toán

–   Ghi nhận chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền” bị sai: Một số kế toán viên hạch toán nhầm, đưa số liệu của những khoản đầu tư trên 3 tháng vào, dẫn đến số liệu của chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền” bị tăng vọt. Để hạn chế sai sót này, doanh nghiệp nên theo dõi riêng các khoản đầu tư trên 3 tháng và cho vào chỉ tiêu “Đầu tư tài chính ngắn hạn”.

–   Ghi nhận không đúng lãi, lỗ khi bán chứng khoán: Nếu kế toán viên không theo dõi chi tiết từng loại chứng khoán đầu tư ngắn/dài hạn mà doanh nghiệp đang nắm giữ sẽ dẫn đến việc hạch toán không đúng lãi, lỗ khi bán chứng khoán.

–   Không trích lập các khoản dự phòng: Sai sót này dễ xảy ra tại các doanh nghiệp mới thành lập, khi mà hội đồng thẩm định chưa được thành lập. Kế toán viên cần lưu ý đến các khoản đầu tư tài chính, hàng tồn kho và các khoản nợ phải thu khó đòi của doanh nghiệp.

–   Chỉ tiêu “Hàng tồn kho”: Việc kiểm kho hàng không thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến việc tính giá tồn kho không nhất quán giữa các kỳ kế toán.

–   Không dự kiến được tổn thất đối với các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng đối tác lại đang trên bờ vực phá sản mà doanh nghiệp lại không thu thập thông tin tài chính trước và sau khi kiểm toán để xem xét sự cần thiết trích lập dự phòng.

–   Ghi nhận sai tỷ giá ngoại tệ: Kế toán viên cần lưu ý trong việc ghi nhận tỷ giá ngoại tệ theo thông tư mới 201/2009/TT-BTC, chứ không ghi nhận theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 như trước đây.

Trên đây là các sai sót khi lập bảng cân đối kế toán mà các kế toán viên thường gặp. Các kế toán viên nên kiểm tra thật kỹ các chỉ tiêu trước khi thực hiện lập bảng cân đối kế toán nhằm đảm bảo có được số liệu đáng tin cậy.

Aizen – Phần mềm kế toán thông minh hỗ trợ kế toán viên thao tác các nghiệp vụ kế toán nhanh gọn và chính xác với các tính năng nổi bật:

–    Quản lý Mua hàng, công nợ phải trả

–    Quản lý Bán hàng, công nợ phải thụ

–    Quản lý Tài sản cố định, công cụ, dụng cụ

–    Quản lý Quỹ tiền mặt, tiền gửi

–    Quản lý Kỳ kế toán, kế toán tổng hợp

👉🏻  Tìm hiểu ngay chi tiết các tính năng và đăng ký DÙNG THỬ MIỄN PHÍ tại: https://aizen.htsolutions.vn/

hoặc liên hệ chúng tôi để nhận tư vấn và báo giá qua:

📞 0258 6565 396 / 0822 259 095 (Zalo)

✉️ Email: contact@htsolutions.vn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *