unilever-chuyen-doi-so

Unilever Việt Nam – Lấy Chuyển Đổi Số Làm Trọng Tâm Chiến Lược

Tại Smarties Vietnam 2019, đội ngũ Marketing của Unilever (U) đã đạt được những thành công lớn, mang đậm dấu ấn chuyển đổi số. Nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích mà chuyển đổi số mang lại cho doanh nghiệp, Unilever đã áp dụng ngay Big Data, AI để thay đổi toàn diện …

Unilever Việt Nam – Lấy Chuyển Đổi Số Làm Trọng Tâm Chiến Lược Read More »