#quanlysanxuat

7-buoc-cai-thien-hieu-qua-san-xuat

7 Bước Đơn Giản Cải Thiện Hiệu Quả Sản Xuất

Các quy trình hoạt động tiêu chuẩn (Standard Operating Procedures – SOP) thường khác nhau giữa các công ty. Tuy nhiên, mục tiêu chung vẫn là đạt được hiệu quả sản xuất tối ưu nhất. SOP hỗ trợ hiệu quả sản xuất vì chúng mang lại chuỗi cung ứng mạnh mẽ cũng như sự hài …

7 Bước Đơn Giản Cải Thiện Hiệu Quả Sản Xuất Read More »

Phan-mem-Quan-ly-san-xuat

Phần mềm Quản lý sản xuất là gì? Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng Phần mềm Quản lý sản xuất? 

Từ trước đến nay, việc sản xuất luôn phải gắn liền với quy trình hoạt động tạo ra sản phẩm. Quản lý sản xuất được xem là một giai đoạn trong việc sản xuất hàng hóa đó và được vận hành song song với quá trình này với mục đích đảm bảo quá trình được …

Phần mềm Quản lý sản xuất là gì? Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng Phần mềm Quản lý sản xuất?  Read More »