#ketoandoanhnghiep

bang-can-doi-ke-toan

Tổng Hợp Những Sai Sót Thường Gặp Khi Lập Bảng Cân Đối Kế Toán

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính doanh nghiệp tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định (thời điểm lập báo cáo). Thông qua bảng cân đối kế toán, người quản lý có thể xem xét …

Tổng Hợp Những Sai Sót Thường Gặp Khi Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Read More »

phan-mem-ke-toan-la-gì

Phần mềm kế toán là gì? Những kiến thức cơ bản về phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán thực chất đã xuất hiện trong đời sống con người cách đây hơn 60 năm, chính xác là vào năm 1955 khi doanh nghiệp tư nhân General Electric mua chiếc máy điện toán Univac I đầu tiên phục vụ chủ yếu cho mục đích kế toán và tính lương cho công …

Phần mềm kế toán là gì? Những kiến thức cơ bản về phần mềm kế toán Read More »