giam-thue-GTGT-xuong-con-8%

[CHÍNH THỨC] Giảm Thuế Vat Từ 10% Xuống 8% Trong Năm 2022

Vào ngày 11/1/2022, theo Nghị quyết 43/2022/QH15, Quốc hội đã chính thức thông qua về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có đề cập về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) xuống còn 8% từ ngày 1/2/2022, …

[CHÍNH THỨC] Giảm Thuế Vat Từ 10% Xuống 8% Trong Năm 2022 Read More »