TRI-TUE-NHAN-TAO-AI

5 Ứng Dụng Của Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Trong Nhà Máy Sản Xuất

Nhà máy FANUC tại Nhật Bản là một ví dụ điển hình cho việc ứng dụng AI trong sản xuất, FANUC sử dụng robot để sản xuất ra 5000 robot mỗi tháng và sở hữu một trong những dây chuyền sản xuất hiện đại trên thế giới. Những dây chuyền này có khả năng tạo …

5 Ứng Dụng Của Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Trong Nhà Máy Sản Xuất Read More »