Quản lý tồn kho

  • Cung cấp một loạt các báo cáo kho cần thiết và phù hợp với công việc của từng phụ trách.

  • Liên kết với các chức năng khác như xuất hóa đơn GTGT, phê duyệt điện tử…

  • Kiểm tra hàng tồn kho tại nhiều kho.

  • Cảnh báo tồn kho dài hạn, tuổi tồn kho, tồn kho tối thiểu, tồn kho tối đa.

  • Đồng bộ dữ liệu để tạo báo cáo. Tạo biểu mẫu báo cáo riêng theo yêu cầu của khách hàng.