Kế toán Phải trả

Mua hàng, công nợ phải trả
 • Chứng từ mua hàng trong nước, nhập khẩu
 • Lấy dữ liệu tự động từ hợp đồng, phiếu nhập kho, hoá đơn
 • Chứng từ điều chỉnh giảm công nợ
 • Chứng từ thanh toán mua hàng đơn hàng
 • Quản lý thông tin hàng, thông tin thuế, lịch thanh toán, số tiền đã thanh toán
 • Tạo bút toán, quản lý chuyển bút toán lên sổ cái
 • Bảng kê thuế GTGT mua vào
 • Tổng hợp công nợ phải trả theo đối tượng
 • Sổ chi tiết thanh toán với người bán
 • Báo cáo phân tích tuổi nợ theo từng hóa đơn
 • Sổ nhật ký mua hàng